Webbutväckling Huvudsida

Card image(APE)

Valle Röstlund

(Monkey Form)

Jag är en vanlig Gymnasium elev som inte kommer ihåg hur man lägger text bredvid en bild.