Bild på mig!
BURRES ÄVENTYR
genom skolans tuffa utmaningar
Pasta Gudfadern
I och med konstruktionerna i Söderhallarna gick vi miste av den fantastiska restaurang som var Pasta Gudfadern.
Med restaurangens nedgång försvann också alla ledtrådar och all hopp om att hitta det hemliga receptet till pasta Karin.
Något som nu bara kommer leva vidare som en legend.

- Det var ingen lätt förlust och jag skulle ljuga om jag sade att jag inte fällde en tår när nyheterna nådde mina öron.
Elev på Värmdö gymnasium

F.d. arbetare på Gudis :(