Bildformat
Rastergrafik
Vektorgrafik
jpg
Jpg (eller jpeg) står för Joint Photographic Experts Group och har egenskapen att kunna komprimera bilder. Ju mer man komprimerar desto sämre blir bildkvalitén men filen tar mindre plats. Detta är ett av formatets största fördelar, medans en nackdel är att formatet inte stödjer transparens. Fotografer föredrar ofta att ha bilder i jpg format. Ett exempel:
Bild på äpple
gif
Gif står för Graphics Interchange Format och kan, om man vill, ordna fler bilder efter varandra så det blir som en film (som loopas). Några fördelar med detta format är att transparens stöds och den är inte förstörande till skillnad från jpg formatet. Ett problem är att gif-filer endast använder sig av maximalt 256 färger. Formatet används oftast i samband med bilder som använder sig av få färger och har stora enfärgade ytor, t.ex. ikoner och logotyper. Ett exempel:
Bild på boll
png
Png står för Portable Network Graphics och kan användas för flera ändamål. Detta format är flera filformat på samma gång och kan bl.a. användas av både gif och jpg-filer, så länge du anger vilken typ av png du använder. Png-8 är användbart för grafiska bilder medans png-24 är användbart för fotografiska bilder. Ett exempel:
Kort förklaring av ip-adresser
wmf
Wmf, Windows MetaFile, är ett filformat som används främst för windows. Formatet finns även i en senare version som kallas Enhanced MetaFile, emf. Ett exempel:
Bild på boxer
svg
Scalable Vector Graphics, svg, är lik wmf-formatet men stödjer även animationer och interaktivitet. Bilder i svg format "beskrivs" direkt in i källkoden för en hemsida, till skillnad från de andra formaten där bilden man vill visa länkas till med hjälp av <img>- taggen. Ett exempel kan tyvärr inte ges då detta html-dokument inte stödjer svg-format.
© Wilhelm Sundberg 12/11-17 Unicorn