Lager 1 har gul färg.
Märk väl i vilken ordning lagren läggs in i sidan och vilket som är överlappande i den gemensamma ytan
Lager 2 har blå färg
Lager 3 har grön färg
Här kommer lite vanlig text...
Man kan göra färgöverstrykningar lite som man vill om man kan hantera stilmallar!
Eller så kan man göra överstrykningar
Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen textHär kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text

© Skapat av Wilhelm Sundberg 5/11-2017      Unicorn