Även bilder kan placeras i en tabellcell precis som vanlig text Det går alldeles utmärkt att bara sätta IMG-märkordet innanför TD och /TD

© Skapat av     Wilhelm     Sundberg 7/9-2017      Unicorn