Det finns många former av övning 10 också, se nedan!

  1. Övning 10 a
  2. Övning 10 b