Webbteori
Start
PUL
Svensk lag som reglerar behandling av personuppgifter.
Upphovsrätt
Ger personer som skapat verk ensamrätt till sina verk.
Creative Commons
Förkortas CC. Ideell organisation som ger licenser till upphovsmän/kvinnor.