Välkommen!

Denna undersökning är till för att hjälpa Wille bestämma vad hans hemsida ska ha för innehåll, utöver det som redan finns. Undersökningen tar inte mer än 2 minuter.
Först, lite information om dig:

Start:
Vad för innehåll borde sidan ha? Länk till övningar
Övrig info om mig
Memes, vad annars?
Musik
Är gif:s lämpliga på starthemsidor? Ja
Nej
Ja, men endast som små bilder
Skulle någon av dessa bilder passa som bakgrundsbild? Skrivbord (se bild)
Droppar (se bild)
Kaktus (se bild)
Eget förslag:
Har du egna synpunkter på vad som kan läggas till eller ta bort?

När vi ändå håller på med en undersökning...
Vad står TC för?
Om du valde "Ingen av dem", vad står det för enligt dig?

Tack för din medverkan!

© Skapat av Wilhelm Sundberg 5/11-2017      Unicorn