Bildfilformat
Rastergrafik
jpg
Vad står förkortningen för?
Vad innebär formatet?
Fördelar/nackdelar?
Främsta anvädninsområdet?
Ett exempel!
gif
Vad står förkortningen för?
Vad innebör formatet?
Fördelar/nackdelar?
Främsta användninsområdet?
Ett exempel!
png
Vad står förkortningen för?
Vad innebör formatet?
Fördelar/nackdelar?
Främsta användninsområdet?
Ett exempel!
Vektorgrafik
wmf
Vad står förkortningen för?
Vad innebör formatet?
Fördelar/nackdelar?
Främsta användninsområdet?
Ett exempel!
svg
Vad står förkortningen för?
Vad innebör formatet?
Fördelar/nackdelar?
Främsta användninsområdet?
Ett exempel!
Tobias Martinsson 2016-11-14