Lager 2 har blå färg
Lager 1 har gul färg märk väl i vilken ordning lagren läggs in i sidan och vilket som överlappar i den gemensamma ytan
Lager 3 har grön färg

här kommer lite vanlig text...
man kan göra F Ä R G Ö V E R S T R Y C K N I N G lite som
man vill om man hantera stilmallar!
eller så kan man göra överstrykningar

Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text