Även bilder kan
placeras i en tabellcell
precis som vanlig text
Det går alldeles
utmärkt att bara sätta
IMG-märkordet
innanför TD och
/TD