Lager 1 har gul färg.
märk väl i vilken ordning lagren läggs i sidan och vilket som är överlappande i den gemensamma ytan
Lager 2 har blåfärg.
Lager 3 har grön färg.
horizontal
här kommer lite vanlig text...