Internet

Internet betyder nätverk av nätverk. Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Web (dvs webbsidor), e-post och fildelning är populära användningsområden för Internet.

Internets historia

Föregångaren till Internet, ARPANET, skapades av USA:s militära forskningsanstalt Advanced Research Projects Agency, ARPA. I slutet av 1980-talet skapades HTML och HTTP, standarderna för att beskriva och överföra webbsidor. Under senare delen av 1990-talet ökade antalet Internetanvändare markant. Sedan den tiden har de flesta företag och många privatpersoner en egen webbplats (ibland kallat hemsida), och e-postadress.

WWW

Även om det tekniskt sett bara är ett av många användningsområden för Internet, är WWW:s genomslag så totalt att "Internet" och "WWW" ofta används synonymt. Webben kombinerar en stor mängd avancerade tekniker till något som närmast är trivialt enkelt att använda.World Wide Web används med en webbläsare som klientprogram. På 1990-talet dominerade Netscape, men när Microsoft utvecklade sin webbläsare Internet Explorer till en grundkomponent i sitt operativsystem Microsoft Windows tog den över den större delen av webbläsarmarknaden och utvecklades därför snabbt till den mest använda. På 2000-talet blev andra alternativ populära, som Firefox och Opera och nu på senare år Chrome. Inom Mac-familjen används främst läsaren Safari.

WWW kommer ifrån ett projekt på CERN. Dess uppfinnare är engelsmannen Tim Berners-Lee, som skapade World Wide Web år 1989. Den första webbplatsen skapades den 6 augusti 1991. Den första grafiska webbläsaren var Mosaic.

Bild på Mosaic

mosaic

HTML

Hyper Text Markup Language är ett format där dokumentets struktur och logik bestäms av skaparen, medan läsaren styr hur texten kommer att presenteras. Numera är det dock vanligt att skaparen själv styr presentationen av dokumentet med så kallade stilmallar, CSS. Tillägg programmerade i skriptspråk (exempelvis JavaScript) används ibland för att skapa dynamiska och interaktiva webbplatser.

Denna webbsida och de flesta andra är helt eller delvis skrivna i detta märkspråk. I de flesta webbläsare kan man se källkoden till webbsidan som visas genom att gå till "Visa" i huvudmenyn och sedan "Källa" eller "Källkod". Olika webbläsare tolkar HTML-kod på olika sätt och detta har varit ett problem gällande för världens webbutvecklare. En gemensam standard har vuxit fram genom World Wide Web Consortium(W3C). Genom att följa denna standard ökar chansen att webbsidan ser likadan ut i standardmedvetna webbläsare.

Lista över vanligt förekommande taggar(märkord):

a, används för att skapa hyperlänkar
br, skapar en radbrytning
h1, h2, h3, h4, h5, h6, huvudrubrik och ner till sjätte nivån av underrubriker
img, infogar bild i dokument
strong och em, markerar olika sorters betoning
hr, skapar en horisontell linje

Bra länkar

w3schools
alla taggar


Skapad av Max Törnblom Johnsson