<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<!-- Should've done this in a screenshot... -->
<head>
<title>
Välkommen till min sida!
</title>
</head>
<!-- Det här är inte koden för en sida... Den ska se ut så här... -->
<body>
<!-- Övningar -->
</body>

</html>

<!-- © Markus Videfors 15/02-2018   Unicorn -->