Mina project från förra skolan
Podcast

Övningar

array
events
for loop
funktioner
jquery
Rep
rep2
string
timer
while
vilkor
övning1