Bildfilformat
Rastergrafik

jpg
I Joint Photographic Experts Group (JPG) kan man bestämma hur mycket bilden skall komprimeras. Ju mer man komprimerar desto sämre blir kvaliteten men desto mindre blir filstorleken. Man ställer in komprimeringen genom att ange kvaliteten med ett värde från 0 - 100.
gif
Graphics Interchange Format (GIF) är en standard för icke-förstörande komprimering av bilder, speciellt populär på webben, inte minst för att den ger möjlighet till skapa enkla animationer. GIF ger, i sammanhanget, god kompression på bilder med stora enfärgade ytor.
png
Portable Network Graphics (PNG) är ett format för digitala bilder. PNG är speciellt vanligt för icke-fotografiska bilder på Internet, som ikoner, ritningar, grafik med mera. PNG är, liksom GIF, en typ av icke-förstörande komprimering.
Vektorgrafik
wmf
Windows Metafile (WMF) är ett vektorbaserat grafikformat för användning på Windows-plattformen. En uppdaterad version av WMF är EMF, Enhanced Metafile.


svg
Scalable Vector Graphics, SVG, är ett XML-baserat vektorgrafik-format för tvådimensionella bilder som stöder animationer och interaktivitet. SVG-specifikationen är en öppen standard och har utvecklats av W3C-konsortiet sedan 1999.
Malcolm Berger Torsson 2016-11-14
<