Övning 4 - Tabeller

Övning b

Även bilder kan placeras i en tabelcell precis som vanlig text Det går alldeles utmärkt att bara sätta IMG-märkordet innanför TD och /TD