Redovisning av projeket företag

Jag ville ha en enkel sida med design som passar med ämnet om motorer och fordon. Därför valde jag att som bakgrund ha plankor då jag tyckte attg det passad bra och har även sätt andra webbutiker som säljer moppar som har det. Därför valde jag även "dolda" färger som brunt, svart och vit. När jag använde mig av spretigare färger höll jag mig till blått och rött.

Genomförendet har gått hyfsat bra, jag har dock stött på lite problem och överskattat min förmåga en del. Jag fick lite problerm vid jämnförelse sidan då jag inte lyckades med det jag hade tänkt mig. Jag fick då ändra om och göra mitt andra alternativ. Det andra alternativet funkar men det hade varit snyggare med det jag hade tänkt från början. Jag tog även bort ideen med att sälja 8 olika moppeder och 8 olika moppebilar och valde istället att sälja 4 av varje.

Det som jag har tänkt på för att webbtillänligheten och läsbarheten ska vara så bra som möjligt är att ha bra marginal mellan text och border. Även att texten är hyfsat stor och har en vitbakgrund bakom sig. Jag har även försökt att ha en bra struktur och bra med marginal mellan de olika textrutorna. Jag har även tänkt på att färgkominationerna passar så att ingenting blir otydligt.

Jag tycker att projektet i helhet har varit ganska svårt men tycker jag är bra eftersom det ska vara en utmaning. Även om det har varit svårt så tycker jag att det har varit roligt då du får göra något eget och allt bygger på dina egna ideer. Minder kul är omk man stöter på något problem men det brukar ofta lösa sig så då blir det roligare.

Så i helhet tycker jag att projektet har varit en bra övning och hyfsat olikt de som vi hart gjort innan. Projektinstruktionerna har varit bra men kanske någon punkt för mycket för att hinnas med anars bra.