0 till 10 poäng: åka genom väggar
5 poäng: Hinder och ormen åker snabbare.
10 poäng: väggarna stängs och ännu snabbare hastighet.