Webbserverprogrammering 1

Bra att komma ihåg/reflektioner

Grunder

Glöm inte att sätta på all felrapportering under utvecklingen.

Funktioner

Returnera alltid det du vill ha från en funktion. Finns inga "globala variabler" för funktioner i php.