Bildfilformat
Rastergrafik
jpg
JPEG är lämpligt för fotografier.
I JPEG-formatet kan man bestämma hur mycket bilden skall komprimeras. Ju mer man komprimerar desto sämre blir kvaliteten men desto mindre blir filstorleken. Man ställer in kompimeringen genom att ange ett kvaliten med ett värde från 0 - 100. Oftast när man sparar bilden.
Eftersom JPEG är ett förstörande bildkomprimeringsformat är det viktigt att alltid spara en kopia av bilden innan man sätter igång och bearbetar bilden.
JPEG stödjer inte transparens.
gif
GIF-formatet är lämpligt för bilder som använder sig av få färger och har stora enfärgade ytor som grafiska objekt, ikoner, illustrationer, logotyper och dylikt.
Transparens stöds, vilket innebära att man kan göra delar av bilden helt genomskinliga så att bakgrunden syns igenom. Det går bara att få helt eller ingen genomskinlighet (opacitet).
GIF använder sig av max 256 färger.
png
PNG är flera filformat i ett och kan användas för båda ovan nämnda bildtyper. Man måste ange vilken typ av PNG man vill använda: PNG-8 är lämpligt för grafiska bilder och PNG-24 är lämpligt för fotografiska bilder.
PNG-8 använder sig precis som GIF av indexerad färger och en färgpalett på max 256 färger.
PNG-24 ger större filer än JPEG så det är i de flesta fall bättre att använda JPEG för fotografier.
PNG-24 har dock en alfakanal vilket gör att det går att sätta valfri grad av genomskinlighet.
Vektorgrafik
wmf
Förkortningen står för "Windows Metafile".
WMF är ett vektorbaserat grafikformat för användning på Windows-plattformen. En uppdaterad version av WMF är EMF, Enhanced Metafile.
svg
Förkortningen står för "Scalable Vector Graphics".
SVG är ett XML-baserat vektorgrafik-format för tvådimensionella bilder som stöder interaktivitet och animationer.
Det har utvecklats av W3C-konsortiet sedan 1999.
SVG-bilder och deras egenskaper definieras i XML-textfiler.
Alla moderna webbläsare inklusive Mozilla Firefox, Internet Explorer 9 och senare, Google Chrome, Opera och Safari, stödjer SVG i åtminstone någon utsträckning och kan rendera SVG-märkspråket utan tilläggsprogram.
© Aron Mogren 12/11-15