Bildfilformat
Rastergrafik

jpg

Vad står förkortningen för?
Joint Photograpic Experts Group
Vad innebär formatet?
Man kan bestämma hur mycket bilden skall komprimeras.
Fördelar/ nackdelar?
Fördelar:
ju mer man komprimerar desto mindre blir filstorleken.
Nackdelar:
Ju mer man komprimerar desto sämre blir kvaliten, det är ett förstörande bildkomprimeringsformat.
Främsta användningsområdet?
Fotografier.
Ett exempel!

gif

Vad står förkortningen för?
Graphics Interchange Format.
Vad innebär formatet?
Man kan göra delar av bilden helt genomskinliga och man kan även göra animationer.
Fördelar/ nackdelar?
Fördelar:
Transparens stöds, animationer.
Nackdelar:
Gammal med ett antal begränsningar, max 256 färger.
Främsta användningsområdet?
för bilder som använder sig av få färger och har stora enfärgade ytor.
Ett exempel!

png

Vad står förkortningen för?
Portable Network Graphics
Vad innebär formatet?
Är en slags blandning av jpg och gif.
Fördelar/ nackdelar?
Fördelar:
kan användas till både grafiska och fotografiska bilder.
Nackdelar:
Ger större filer än jpg
Främsta användningsområdet?
Kan göra både jpg och gifs jobb.
Ett exempel!

Vektorgrafik

wmf

Vad står förkortningen för?
Windows Metafile
Vad innebär formatet?
det är ett vektorbaserat grafikformat för användning på Windows-plattformen.
Fördelar/ nackdelar?
Fördelar:
Nackdelar:
Främsta användningsområdet?
Ett exempel!

svg

Vad står förkortningen för?
Scalable Vector Graphics
Vad innebär formatet?
Stöder animationer, kan skapas och redigeras med vilken textredigerare som helst
Fördelar/ nackdelar?
Fördelar:
kan skapas och redigeras med vilken textredigerare som helst, i princip alla moderna webbläsare stödjer SVG
Nackdelar:
Främsta användningsområdet?
För tvådimensionella bilder
Ett exempel!

Anton Nordin 12/11