Lager 1 har gul färg.
märk väl i vilken ordning
lagren läggs in i sidan och
vilket som är överlappande
i den gemensamma ytan

Lager 2 har blå färg

Lager 3 har grön färg

här kommer lite vanlig text...
Man kan göra färgöverstrykningar lite som
man vill om man kan hantera stilmallar!
Eller så kan man göra överstrykningar

hejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhej
hejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhej
hejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhej
hejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhejhej