Hur mycket vet du om något du använder dagligen?

Om dig
Vad står URL för? Universal Resource Locator
Universal Register Locator
Uniform Resource Locator
Vad hände året 1969? Ett experimentnätverk byggdes på UCLA
WWW utvecklades på CERN
Det var då Tim Berners-Lee köpte internet
Är kombinationen blått och rött bra på en webbsida? Ja
Nej
Vilka av dessa är webbläsare? Google Chrome
Mosaic
Apple Guide
Firefox
Vad står FAQ för?