Webbteori

Start

På den här webbsidan skriver jag lite om Webbstandarder och vad det är. Jag skriver också om teckenkodning och varför det kom till. Slutligen står det lite om några av dem lagar som gäller på internet och vad dem gör.