Lager 1 har gul färg. märk väl i vilken ordning lagren läggs in i sidan och vilket som överlappande i den gemensamma ytan

Lager 2 har blå färg

Lager 3 har grön

Här kommer lite vanlig text...
Man kan göra färgöverstrykningar lite som
man vill om man kan hantera stilmallar!
Eller så kan man göra överstrykningar
här kommer lite indragen text här kommer lite indragen text här kommer lite indragen text här kommer lite indragen text här kommer lite indragen text här kommer lite indragen text här kommer lite indragen text