Webbserverprogrammering 1

Bra att komma ihåg/reflektioner

Grunder

Glöm inte att sätta på all felrapportering under utvecklingen.

Funktioner

Paketera kod så den blir återanvändbar. Viktigt.