Du har antagligen redan fattat att den här hemsidan tillhör Amanda Hallstedt i 17te. Här kan du se mina övningar och projekt, och eventuellt även mina kontaktuppgifter om ett tag.