Lager 1 har gul färg
Kännde inte att jag
behövde skriva någon
beskrivning så jag
skrev det här istället.
Lager 2 har blå färg
Lager 3 har grön färg
här kommer lite vanlig text...
Man kan göra f  ä  r  g  ö  v  e  r  s  t  r  y  k  n  i  n  g  i  a  r   lite som
man vill om man kan hantera stilmallar!
Eller så kan man göra överstrykningar

          Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text Här kommer lite indragen text