Webbteori

Start

Start

Denna sida förklarar bereppen "PUL", "Upphovsrätt" och
"Creative Commons". Dessa begrepp är vanliga på internet
och väldigt viktiga när man själv publicerar material.

PUL

PUL eller Personuppgiftslagen handlar om att skydda
människor mot att deras personliga interegitet kränks
när deras personuppgifter behandlas.

Upphovsrätt

En internationell överenskommelse som framför allt går ut på att skydda litterära och konstnärliga verk

Creative Commons

Creative Commons, förkortas CC, är en ideell organisation vars mål är att öka mängden öppet innehåll.